shit va pin min kollega såg att jag var inne på shitvapin shit va pin.